Anmäl din förening som resurs

Som frivillig förening till FIKK Sweden blir ni informerade när en kris eller katastrof inträffat i er region. Ni kan då själva avgöra om ni vill/kan bistå med hjälp. Efter att ni har fyllt i formuläret nedan kommer vi att kontakta er förening för att gå vidare med registreringen.
Att anmäla sig som resurs vid kriser och katastrofer är helt frivilligt och det ställs inga krav på närvaro. Men självklart underlättar det alltid ju fler man är.