Vår organisation

Ännu en frivilligorganisation men ändå så olik alla andra

FIKK Sweden – Frivilliga Insatser vid Kris och Katastrof har växt fram under några år.
Vid olika större händelser finns det fantastiskt många duktiga människor och organisationer i vårt land som vill och kan hjälpa till.

FIKK Sweden jobbar förebyggande genom att samverka och bygga relationer med andra organisationer, föreningar, näringsliv samt med enskilda personer, som vill vara en resurs vid en eventuell kris eller katastrof. Vid särskild händelse kommer FIKK Sweden aktivt arbeta bakom kulisserna med service och stöd, inte i frontlinjen där det redan finns proffs.
Vid till exempel en större brand kommer vi således inte att agera brandmän men väl hjälpa till med icke brandmansrelaterade uppgifter genom att organisera frivilliga resurser. I de fall där det redan finns tillräckliga resurser kommer vi enbart att fokusera på näringslivets aktörer som kan behöva hjälp och stöd. FIKK Sweden verkar rikstäckande, vårt målet är att våra insatsledare skall vara på väg redan efter 60 minuter från inkomet larm.

Vi samordnar också sökinsatser efter personer som anmäls försvunna och även de som varit saknade en längre tid, där inga aktiva sökinsatser längre arrangeras av polis eller annan organisation.

Att arbeta på FIKK Sweden

Våra arbetsgrupper

Strategigruppen
Beslutsorgan för arbetsgrupperna utefter mål och visioner från styrelsen.

Regionsgruppen
Anvariga personen i länet, samordnar regionens EG-grupp

Eftersöksgruppen
Ansvarar för inkommande anmälningar om kris eller katastrof samt försvunna personer. Planerar, samordnar och utför eftersök. Denna gruppen bemannas dygnet runt med målsättning att från mottaget ärende samordna och koordinera behovet för att möjliggöra insatsstart på plats inom sex timmar. Om du känner att du precis som vi brinner för att hjälpa andra och har möjlighet att bistå med hjälp är du välkommen att kontakta oss för vidare dialog.

Försörjningsgruppen
Ansvarar för de delar av verksamheten som berör samarbetspartner, sponsorer, materiel m.m.
För att organisationen ska kunna utvecklas krävs samarbetspartners, dessa är viktiga i vår organisation för att möjliggöra insatserna och vårt arbete. Känner du att du eller ditt företag kan bistå med någon form av resurs eller ekonomiskt bistånd vänligen kontakta oss på info@fikk.se.
Det går att stödja FIKK Sweden med dedikerade belopp, exempelvis till elverk, datorer och släpvagnar. Vid denna form av sponsring kan man även döpa visst material enligt överenskommelse med FIKK Sweden. Har ni idéer eller frågor kring detta, vänligen kontakta oss.

Dokument för FIKK Sweden