Information om personuppgiftsbehandling

1. Introduktion
Det här dokumentet innehåller information om behandling av personuppgifter inom ramen för vår användning av kunddata.

I informationen refererar “du” och “dina” till den person vars personuppgifter vi kan komma att behandla och som är vår kund, representerar vår kund, frivillig resurs eller är en besökare på vår webbplats.

2. Allmänt
FIKK Sweden är en organisation som arbetar aktivt med Kris och Katastrofärenden i Sverige, arbetet bedrivs genom aktiva insatser, samverkande föreningar och frivilliga resurser med svenskt säte i Skåne. FIKK Sweden är personuppgiftsansvarig i enlighet med dataskyddsförordningen (2016/679).
För mer information, se http://eur-lex.europa.eu/. Denna information om förklarar hur vi hanterar insamling, behandling, användning och delning av dina personuppgifter (med personuppgifter menas all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person).

Hos FIKK Sweden tillämpas följande grundläggande principer avseende personuppgiftsbehandling:

Vi är hänsynsfulla angående de personuppgifter vi ber dig om och de personuppgifter vi samlar in om dig.
Vi lagrar dina personuppgifter under den tid som vi har anledning att behålla dem.
Vi avser att förenkla din möjlighet att få kontroll över dina personuppgifter.
• Vi strävar efter full transparens avseende hur vi samlar in, använder och delar dina personuppgifter.

3. Vilken information samlar FIKK Sweden in om dig?
För att fullgöra begäran från besökare på vår webbplats kan du bli ombedd att utge någon eller några av dessa uppgifter, det sker tex. när man anmäler sig som frivillig resurs.

 • Ditt namn
 • Ditt personnummer/organisationsnummer
 • Din e-postadress
 • Din postadress
 • Ditt telefonnummer
 • Dina kontaktuppgifter

4. När samlar FIKK Sweden in din information?
FIKK Sweden samlar in dina personuppgifter när du registrerar dig som frivillig resurs hos oss, anmäler dig till vårt frivilligregister, anmäler en förening eller framgent köper eller beställer en vara. Vi samlar även in uppgifter när du t ex frivilligt fyller i kundenkäter, träffar oss, ger oss feedback och deltar i tävlingar. Information om webbsideanvändning samlas in via cookies.

När du registrerar dig för nyhetsbrev kommer din e-postadress och, om nödvändigt, ditt namn användas för FIKK Swedens egna marknadsföringsändamål fram till dess att du avslutar prenumerationen. Du kan när som helst avsluta prenumerationen av nyhetsbrev.

5. Hur använder FIKK Sweden din information?
Vi samlar in och behandlar uppgifter om dig enbart för fastställda ändamål. Dessa är följande:

 • Behandla din anmälan som frivillig resurs
 • Bokningar/anmälningar till utbildningar
 • Hantera ditt konto
 • Behandla betalningar/donationer/gåvor
 • Leverera produkter
 • Skicka information, nyheter och erbjudanden
 • Förbättra kvaliteten på våra produkter och utveckla nya produkter
 • Analysera trender
 • Förbättra design och säkerhet på webbplatsen

Alla personuppgifter behandlas med beaktande av konfidentialitet. De insamlade personuppgifterna kommer att behandlas, användas och lagras för ändamålet med behandlingen samt utförandet av din beställning, personifiering av webbplatsen och marknadsföringsaktiviteter.

Vi behandlar dina personuppgifter endast för ändamålen ovan och alltid med stöd av en laglig grund. Vid en privatpersons köp/beställning eller bokningar av våra produkter/tjänster/utbildningar. Behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra ditt samarbete med oss. Vid resterande ändamål eller då vår kund eller frivilliga resurs är en juridisk person utgör vårt berättigade intresse att utveckla våra tjänster och produkter den lagliga grunden.

6. Registrerades rättigheter
Du har rätt till att begära information om dina personuppgifter som vi behandlar. Du har rätt att när som helst begära rättelse eller radering av dina uppgifter som du anser vara felaktiga. Maila dina önskemål om korrigering till info@fikk.se om sådan begäran önskas.

7. Cookies
Vad är cookies?

En cookie är en textfil med anonymiserad information som inkluderar en unik användaridentifikation och webbsidans namn.
Läs mer om cookies här.

8. Andra webbsidor
Denna information om personuppgiftsbehandling är endast tillämplig på denna webbsida. Vår webbsida innehåller länkar till andra webbsidor.

FIKK Sweden är inte ansvariga för innehåll på externa webbsidor även om länkar hänvisar till dem.

9. Klagomål
Om du har en fråga, vill lämna ett klagomål till FIKK Sweden angående hur dina personuppgifter har behandlats eller överklaga ett beslut, kan du kontakta vårt dataskyddsombud via info@fikk.se.

10. Kontakta oss
Du kan kontakta vårt Dataskyddsombud via:

E-post: info@fikk.se ( Skriv GDPR i ämnesfältet )