Stödmedlem i FIKK Sweden

Vill du som privatperson vara med och stödja FIKK Sweden i vår viktiga arbete?
Då kan du bli stödmedlem för 250kr /år. Du bidrar oavkortat till FIKK Sweden och får  bl.a. nyhetsbrev.
Ingen rösträtt vid årsmöte. För att få rösträtt ska man medverka vid en insats.