Intresseanmälan Kris och katastrof

Intresseanmälan Kris och katastrof-teamet

Vill du hjälpa samhället i en händelse av en kris eller katastrof? Bli en del av vårt katastrofteam och gör skillnad!
Vi kan alltid dra nytta av mer behjälpliga krafter och välkomnar därför alla som vill hjälpa oss i vårt arbete.

När samhället drabbas så finns det ett stort behov av frivilliga krafter ifrån organisationer och privatpersoner men de behöver samordnas. FIKK Sweden skall fylla det tomrum som finns mellan myndigheter och frivilliga vid större händelser där frivilliga resurser behövs. På kort tid ska organisationen sammankalla frivilliga och organisationer för att vara ett stöd till stat och kommun vid behov. Exempel på kriser och katastrofer där vi kan hjälpa till är skogsbränder, översvämningar, storm, större strömavbrott och stora olyckor där vi kan hjälpa räddningstjänsten och andra myndigheter bakom frontlinjen. 

Vi står för grundutbildning av hur vi arbetar. Sedan om man vill kan vidareutbilda sig inom ledningen. Fler vidareutbildningar kommer att erbjudas längre fram. Detta kostar ingenting.
Som frivillig i FIKK Sweden blir ni informerade när en kris eller katastrof inträffat i er region. Ni kan då själva avgöra om ni vill/kan bistå med hjälp. Efter att ni har fyllt i formuläret nedan kommer vi att kontakta er för att gå vidare med registreringen. Att anmäla sig som resurs vid kriser och katastrofer är helt frivilligt och det ställs inga krav på närvaro. Men självklart underlättar det alltid ju fler man är.