Hur vi arbetar

Nedan följer en kort och enkel beskrivning över hur vi arbetar när en anmälan om en försvunnen person kommit in till oss. Vårt mål är att vi ska ha påbörjat insatsen inom sex timmar från det att vi fått anmälan.

En anmälan kommer in
När vår jour tar emot ett samtal eller ett mejl om en försvunnen person blir detta en anmälan, vi säkerställer då att en anmälan finns upprättad hos polisen samt att inga hinder föreligger för en insats.

Därefter kontaktas den insatsledare som kommer att driva insatsen, och vår insatsgrupp påbörjar arbetet med att planera söket samt går igenom vilka områden som ska genomsökas och i vilken ordning. Här utgår vi från LKP (Last Known Position), och arbetar utifrån detta samtidigt som informationsinsamling pågår kring ärendet.

Innan vi publicerar en anmälan om försvunnen person försöker vi repetitivt under en kort period att söka efter personen på de angivna kontaktuppgifter vi erhållit. Vid uteblivet svar går vi vidare med insatsen och publicerar på våra sociala medier att en sökinsats kommer att äga rum. Vi påbörjar även arbetet med provianteringsanskaffning, detta görs i regel hos de butiker som ligger i närområdet av sökinsatsen.

Vi inleder dessutom kontakt med föreningslivet som ligger i närheten för att försöka få hjälp vid insatsen.

Dags för sök
Väl på plats upprättas samlingsplatsen och vi kan påbörja indelningen av patruller för sökinsatsen. Detta sker bland annat genom att patrulledare utses, en enklare genomgång äger rum och man informerar om försäkringar och vilken typ av sökinsats det gäller. Vi upplyser även om att inget ska publiceras på sociala medier med respekt för de anhöriga och den försvunna personen.

Vi söker så länge vi har resurser, och vi planerar insatser ända fram till det att den saknade återfinns eller att de anhöriga önskar att vi avbryter.

Vill du veta mer om hur vi arbetar eller vill bli en resurs hos oss är du välkommen att kontakta oss på info@fikk.se. Du behövs!, ALLA behövs!

Tillsammans är vi starka!

Vad gör du när en anhörig försvinner spårlöst? Det här gör vi!

Filmen ger en inblick i hur det kan gå till vid insatser efter försvunna personer. För bästa uppslutning samverkar vi med företag, föreningar, organisationer och frivilliga resurser. Alla parter är lika viktiga. Vår tanke med filmen var att skapa en känsla av hur det går till när en anhörig försvinner. Fånga den förtvivlan som uppstår samt även påvisa vikten av samverkan mellan Polisen, FIKK Sweden, föreningslivet, företagare samt frivilliga resurser. Vi ville skapa känslan genom att låta filmen tala för sig själv. Tack för att ni som frivilliga och företagare hjälper oss att rädda liv.